1. Aktuellt

 
Välkommen till min blogg! 
Här hittar du inlägg om vem jag är, vad jag gör och vad jag tycker. Fakta och åsikter. Det mest aktuella finns här under inlägg 1, Aktuellt. Välkommen att läsa!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jobbat klart
På fredag 29 mars 2019, gör jag min sista arbetsdag som anställd i Enköpings kommun. Det känns lite kluvet. Jag har trivts på mitt arbete och kommer att sakna kolleger och roliga arbetsuppgifter. Men nu får jag tid över till annat. Jag har ju många intressen så det ska nog inte bli några problem.
 
Stipendium
Precis till jul fick jag ta emot ett kulturstipendium från Hugo Tamms Donationsfond. Stipendier ur fonden ges till personer boende i eller med anknytning till Trögden och som gjort något för att sprida kunskap om Trögden, dess historia och kultur. Jag fick stipendiet mest för romanerna om Gustaf, som baseras på verkliga händelser, bland annat i Trögden på 1800-talet, där jag själv inte har gjort så mycket forskning, men skrivit romantexten, och för annat engagemang i hembygdshistoria och föreningsliv i Trögden. Stipendiet är på 15 000 kronor. Det var roligt!

 
Boglösa Bronsålder
Projektet Boglösa Bronsålder är nu färdigställt. Det innehåller en informationsplats vid P-platsen till Hemsta hagar i Boglösa och en vandringsled genom naturreservatet i Hemsta. Skyltar informerar om den vackra naturen, om hällristningarna och bronsåldern. Väl värt ett besök.
 
 
Svea Hovrätt
I det här huset, Wrangelska palatset på Riddarholmen i Stockholm, kommer jag att tillbringa en del vardagar framöver, som nämndeman vid Svea Hovrätt. Det ska bli intressant att följa den fortsatta rättsprocessen, målen som överklagas från tingsrätten, där jag varit nämndeman i många år.
     
 
10 januari 2016
Nu är det vinter igen och naturen är täckt av nysnö.
Så här ser vårt hus ut den här årstiden.

Idag, den 10 januari, begravdes båda mina föräldrar på Tillinge kyrkogård. Snö och kallt även då. Åren har gått...
 
Sommar och sol  2015
Till slut kom sommaren även det här året. Jag har hunnit med lite resor i Sverige, träffat släkt och vänner, sol och bad. Några foton från vårt vackra land:
 
     
Verandan hemma i Gåde en sensommardag.     På två hjul genom Sörmland, paus vid en liten sjö.
.
 
Saltstänkta stränder på Gotland.                      Nävor av olika slag i Hälsingland.
 
Kornåker i Boglösa.                                            Nyfikna kossor i Sörmland.
  
Jubileumsgåva
För ett tag sedan tick jag, tillsammans med cirka 80 andra medarbetare i Enköpings kommun, kommunens minnesgåva för 25 års lång och trogen tjänst! Ett fint armbandsur. En god middag till fin musik i trevligt sällskap på Haga Slott. Det var roligt.
   
Utdelning av gåvan av kommunalrådet              Middag i slottets matsal.
och fullmäktiges ordförande
            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Böckerna om Gustaf          

Böckerna om Gustaf, Gustaf och Andra boken om Gustaf  är fristående romaner men man gör bäst i att läsa dem i rätt följd. Göran Källgården har forskat och jag har skrivit faktauppgifterna och dramatiserat dem i romanform. Fakta är hämtade från offentliga arkiv. Gustaf var en liten pojke som föddes 1810 och växte upp huvudsakligen i Litslena, utanför Enköping, men även i Uppsala och Strängnäs. Han drabbades av stora sorger och besvikelser och även allvarliga brott. Men han klarade av svårigheterna. Romanerna skildrar livet i byar och städer och utgår från fakta i olika arkiv. Det har varit en utmaning att sätta ord på och ge liv åt de gamla händelserna och förhållandena, men roligt har det varit.

          
                                        
Äventyrsstigen
Jag har gjort en äventyrsstig för mina små barnbarn. Det är en kort slinga i skogen, med hinder och stationer av olika slag.  Det finns djur också: myror, spindlar, sniglar, maskar, skalbaggar och flugor. 4-åringar har inte så stora krav på äventyr och tycker det mesta är spännande.
 

 
Prickiga stenar visar vägen, håll utkik efter nästa.

 

Det är någon som bor här inne. Knacka på dörren!

 

Gå balansgång på brädan med fotsulorna.

 

Här kryper man igenom.

 

 Och här kryper man under.

 

 

Släng en pinne på pinnhögen varje gång man passerar

 

Kasta prick med grankotte i ringen på 40 cm avstånd.

 

Hitta bokstaven som 

ditt namn börjar på

 

 

2. Hemma

 
Mitt hem är min borg. Hem ljuva hem. Det finns många ordstäv och uttryck som handlar om hemmet. För mig är mitt hem viktigt. Jag vill att det ska vara trivsamt, lugnt, tryggt och säkert i mitt hem - en fristad. Där kan jag umgås med dem som jag tycker mest om och vara mig själv. På vintern en ombonad plats, på sommaren en grönskande oas.

Här är några bilder hemifrån:

image16

image28

image19  image27
 image21  
 

image22

image23
image57

image25image39
image26
 
image37
image38    

Min närmaste hembygd är Boglösa, min nuvarande hemsocken med minnen från bronsåldern och odling under många generationer. Här finns gott om hällristningar och andra fornminnen. Författaren Jan Fridegård bodde i Boglösa, 1897-1903, i vår by Gåde. Hans far arbetade i den lagård som nu tillhör vår gård. En minnesstuga över Jan Fridegård finns i utkanten av byn. Jan Fridegård skriver om Boglösa och Gåde i några av sina böcker, framför allt i Lyktgubbarna

Här är några bilder från Boglösa:

image51

 image53

Boglösa kyrka
Foto: Eva Emanuelsson

Hällristningen Brandskogsskeppet
Foto: Eva Kjellén

image54  
Jan Fridegårds minnesstuga   Boglösa bygdegård
Foto: Ulf Hellgren                     Foto: Eva Emanuelsson
image55
Linodling i Gåde
Foto: Eva Emanuelsson   

3. Så här tycker jag


                                           

Om samhället. .... Vårt samhälle ska grundas på den enskilda individen. Varje människa ska ha rättigheter och skyldigheter och bidra till sin egen försörjning efter förmåga. Den som inte klarar sig själv ska få hjälp av samhället. Alla har moraliska förpliktelser mot sina medmänniskor. Det ska vara möjligt att bo där man vill, i stan eller på landet, i villa eller lägenhet. Men man kan inte kräva likadan service överallt, det måste vara rimliga krav man ställer på samhället. I möjligaste mån ska Sverige vara självförsörjande. Så långt det är möjligt ska även kommunen vara det, och verka för att det finns jobb, service, livsmedelsproduktion och bostäder inom kommunens gränser.

Om liv och död...... Abort och dödshjälp är stora frågor i vårt samhälle. Vem som kan styra över andras liv, vad som är ett liv, när det börjar och när det slutar. Min mamma låg som ett kolli i 10 månader före sin död, jag tyckte det var ett liv. som ingen annan hade rätt att avsluta. Men jag kanske hade fel.  Jag har inga svar på dessa frågor. Självmord är inte acceptabelt, det skapar skuldkänslor hos de efterlevande anhöriga och är ett tecken på stora brister i vårt samhälle. Att döda i självförsvar är godtagbart. Dödsstraff är däremot inte acceptabelt, ingen kan råda över andras liv och död. Att döda djur för att få mat och överleva är OK, det ingår i det naturliga kretsloppet, men jakt för nöjes skull är mer tveksamt.

Om könsroller .......Där råder en dubbelmoral. Ska vi ha jämställdhet så ska vi ha det i alla lägen. Och det är klart att vi ska ha det. Vi är ganska jämställda i vårt land. Om var och en gör det den är bäst på och mest lämpad för  och gör sitt bästa slipper vi allt tjafs om könsroller. Självklart ska man i yrkeslivet ha samma lön för samma jobb och efter det sätt på vilket man utför sitt jobb. Ingen ska nedvärderas på grund av sitt kön, varken man eller kvinna. Köpt sex är inte acceptabelt, det är inte på lika villkor.

Om arbete........ Alla ska ha möjlighet till att få arbeta. I stället för olika bidrag ska man kunna få uträtta något om man kan och känna att man gör nytta. I samhället finns mycket som behöver göras och blir ogjort, samtidigt som många inte har något jobb. Många jobbar nästan ihjäl sig, medan andra har långtråkigt och inget hellre vill än att få jobba. En jämnare fördelning vore önskvärd. Någon form av lärlingssystem vore bra, att man startar som ung med en lägre lön och jobbar sig uppåt och får en högre lön när man kan ett yrke bättre.

Om språk......Språket är viktigt för kommunikation mellan människor. Vårt svenska språk är värt att värna om. Många gamla ord och uttryck håller på att försvinna och det tycker jag är synd. Svenskan influeras ganska snabbt av andra språk, t ex engelskan. I de fall det finns ett bra svenskt ord ska man använda det svenska, och inte slentrianmässigt ta de låneord som ofta används. Inom den snabbt växande mediasektorn finns många specialuttryck. En klyfta växer därför fram i samhället, mellan dem som känner till mediavärlden och de andra, oftast  äldre människor. Ord som  "nätet",  "mus" och  "gå in" har fått en ny betydelse. Att stava rätt och använda rätt ordform, framför allt i skrift, är viktigt för att få fram rätt budkskap och nyanser.


Om miljön...... Våra förfäder visste hur man skonade miljön, utan att veta om det. Vi har mycket att lära av dem. Kärnkraft kan vi vara utan, det är en alltför farlig energikälla. Vi behöver inte alla våra elektriska apparater som vi använder idag och som drar onödig energi, inte heller all den bekvämlighet som vi eftersträvar, vi kanske mår bättre utan. Vi måste skona miljön för våra kommande generationer.

Om integritet........Alla har rätt till sin egen integritet. En viss kommunikation mellan människor måste  förekomma i ett fungerande samhälle. På det personliga planet ska var och en själv få bestämma om sin integritet, t ex att ha ett eget rum i vårdboenden, att få tala till punkt, att inte behöva berätta mer än man vill om sig själv, att få gå ostörd på toaletten mm

Om droger ........ Narkotiska droger är farliga inslag i vårt samhälle och ska inte tillåtas och motarbetas med alla medel. Alkohol kan vara positivt i vissa sammanhang, om den brukas med måtta och av människor som kan hantera den. Men ALDRIG i samband med bilkörning. Alkoholreklam är fel tycker jag. Information om alkohol och dess negativa konsekvenser är viktigt, speciellt för ungdomar.

Om  brott och straff......  Samhället ska sträva efter att vara sådant att ingen lockas till att begå brott, men det är en utopi. Den som utfört ett brott ska dömas och straffas så fort som möjligt. Domstolarna ska bemannas av juristdomare och lekmannadomare, d v s nämndemän som är kompetenta och utbildade för sitt uppdrag. Språket i domstolarna måste göras mer begripligt för vanliga människor, juristerna ska inte använda sig av så mycket facktermer som de gör idag. I så fall ska de förklaras bättre. Ett ord på vägen från domaren till de dömda kan göra mer nytta än den påföljd och eventuella vård som döms ut. Samhället ska satsa mer på brottsförebyggande verksamhet, börja redan i förskolan.

4. Mitt jobb

 
 Mina dagar tillbringar jag på Kommunledningskontoret i Enköpings kommun, där jag arbetar  som kommunalråds-sekreterare. Det är intressant att följa det politiska livet i kommunen och bidra till en fungerande demokratisk organisation. Min uppgift är att vara koordinator, serva kommunalråden, kommunfullmäktige, kommunrevisionen, andra politiker och kommundirektören, boka och arrangera möten och konferenser, vara sekreterare i handikapprådet, pensionärsrådet, och valnämnden. Jag håller i projekt som minnesgåvoutdelning, nationaldagsfirande, Luciafirandet i kommunhuset och liknande, medverkar i evenemang som Arkivens Dag, svarar på mail, brev och telefonsamtal, tar hand om besökare m m. Ett varierande, roligt och spännande arbete.

Enköpings kommunhus. Foto: August Bergkvist / SR
Kommunhuset i Enköping.

5. Boktips

Jag läser mycket böcker. Det finns många bra böcker, men tyvärr hinner jag inte läsa alla som jag skulle vilja. Här kommer tips på några böcker och författare som jag uppskattar:

Marie Hermansson - Hembiträdet, Himmelsdalen m fl. Maries böcker handlar ofta om vanliga människor som får en knäpp idé eller hamnar i en ovanlig situation, sånt man kan fantisera om ibland.

Gösta Unefält - Polisen som vägrade ge upp och alla de andra böckerna om polischef Jörgensson, polisman Larsson m fl som utreder mord bland turister och fiskare i Strömstad

August BondessonSkollärare John Chronschoughs memoarer. Klassiker om en mycket udda person, med en mycket udda hobby. Fascinerande.

Jerome K Jerome - Tre män i en båt. Den roligaste bok som skrivits. En skildring av hur tre opraktiska män packar och förbereder en båttur på Themsen - kan det bli mer töntigt, ointressant och tråkigt - men så rooooooligt!

Kajsa Ingemarsson - Små citroner gula. En ung servitris startar tillsammans med en kompis en ny restaurang. De har alla odds emot sig, men lyckas till slut. Intressant att få en inblick i restaurangbranschen och boken är väldigt roligt skriven.

Katarina Wennstam - Smuts. Lättläst och spännande roman om trafficking och sexhandel bland juristeliten i Sverige.

Jan Fridegårds statarböcker. De från Enköping är förstås intressanta - Lyktgubbarna, Torntuppen m fl. Studera särskilt dialekten i dialogerna.

Henning Mankell - En seglares död. Två byggjobbare blir lurade av sin  "svarte" arbetsgivare och jagar honom genom Sverige för att få ut sin rättmätiga lön. Många spännande och tragiska scener utspelas.

Hanne-Vibeke Holst
- Det verkliga livet, som handlar om en kvinnlig ung dansk journalist som slits mellan krav från sin man och sitt yrke. Humoristisk och tänkvärd. Först i en trilogi. Läs även Kronprinsessan och Kungamordet.
image62

Gunilla Granath - Gäst hos overkligheten. Den vuxna kvinnan Gunilla Granath har praktiserat som elev i en högstadieklass, smält in i tonårsvärlden och blivit behandlad som en vanlig elev. En tuff tillvaro och en chockerande erfarenhet för vuxna att ta del av.

Katarina Mazetti - Grabben i graven bredvid och Familjegraven som handlar om en relation mellan en bibliotekarie och en bonde. Två världar och två kulturer som möts. Inte helt olikt min egen situation. Roliga och tänkvärda böcker.

Arnaldur Indridason - Glasbruket, Vinterstaden m fl. Spännande deckare i en väl beskriven, mycket annorlunda miljö på Island. Man känner hur det blåser över det karga landskapet.
 
Lars Bill Lundholm har skrivit fantastiska deckare i Stockholmsmiljö: Kungsholmsmorden, Citymorden, Östermalmsmorden, Gamla Stanmorden. Och så Skärgårdsdoktorn.

Karin Alvtegen, Anna Jansson, Karin Fossum, Åsa Larsson, Unni Lindell,  Liza Markund, Aino Trosell, Helene Tursten och Karin Wahlberg skriver alla väldigt bra deckare som är mycket väl värda att läsas.

Johan Birath - Mordet i Ljungstorp. Ett mord som äger rum i början på 1800-talet. Handlingen bygger på domstolsprotokoll och ger en bra bild av hur man levde på landsbygden. I boken skíldras livet i Östergötland.

Sara Paborn
- skriver om relationer, systrar och familjer. Släktfeber var den första jag läste och blev frälst av hennes berättarstil  Tuppen och havet är en sådan bok som jag skulle ha kunnat skriva själv, ett annorlunda problem som drabbar en familj. Skildrade med humor och värme.

Och dessutom alla böckerna om Grönköping, Alf Henrikssons ordvitsiga verk, HasseåTages hela produktion........

Och så måste jag förstås tipsa om Gustaf och Andra boken om Gustaf. Se inlägg 6!

6. Författarskap

Här är några exempel på vad jag skrivit:
 
1. Enköpings kommun under förstoringsglas (Utgiven av Studieförbundet Vuxenskolan 1981, finns på biblioteket) - ett studiecirkelmaterial om vår kommun .

2. Gunborg - en berättelse om ett liv, en släkt, en epok och en bygd  (färdig 2006, finns i några få exemplar för den närmaste familjen och släkten)- handlar om min mamma och hennes liv. Hon är den röda tråden, men den handlar också om den tid under vilken hon levde (1919-2003), om bygden hon levde i (Härnevi, Tillinge och Enköping) och om våra förfäder. Boken baseras på gamla brev och andra dokument och har kompletterats med Gunborgs egna berättelser, intervjuer och samtal med andra släktingar, fakta ur litteratur och egen forskning. I boken skildras mest hur den vanliga lilla människan har levt, sett ur ett större samhälleligt perspektiv. Många foton, dialoger och anekdoter illustrerar berättelsen. . Ur förordet:  "...Boken om Gunborg är en berättelse om en människas liv. Ett inte särskilt märkvärdigt liv kan man kanske tycka, ett liv fyllt av glädje och sorg, människor, stora och små händelser. Ett liv som utgör en länk i en kedja. Det finns starka länkar och det finns svaga. Hur Gunborgs länk är får var och en bedöma. Men en sak är säker - alla länkar behövs."
image11
 
3. Gustaf (Atremi 2010) - en historisk roman, som jag gjort tillsammans med Göran Källgården.  Göran har forskat fram de huvudsakliga faktauppgifterna och jag har skrivit romantexten. Gustaf utspelas i trakterna kring Enköping, Uppsala och Strängnäs i början och mitten av 1800-talet. Boken bygger på autentiska händelser, personer, platser och fakta ur olika arkiv. Gustaf handlar om Gustaf som barn i Strängnäs, Uppsala och Litslena. Läsaren får följa Gustaf i skolan, i arbetet, på julkalas, i kyrkan, på resor till näraliggande städer  och inte minst i hans tankar. Hans barndom var fylld av avsked och tråkiga händelser mellan glädjeämnena. En spännande, tragisk, rolig och gripande roman.Läs mer på Gustafs blogg.  Det var ett mycket roligt skrivarbete och en stor utmaning att göra en levande skildring av fakta ur arkiv, ge liv åt människorna som levde för två hundra år sedan, sätta sig in i deras liv och dåtidens levnadsvillkor.
  
       
 
      
4. Andra boken om Gustaf  (Förlag Göran Källgården 2013)- en historisk roman, som kan läsas som en fortsättning på romanen Gustaf. Andra boken om Gustaf har jag också gjort tillsammans med Göran Källgården. Den utspelas huvudsakligen i Litslena och trakerna kring Enköping, i mitten av 1800-talet. Boken bygger på autentiska händelser, personer, platser och fakta ur olika arkiv. I Andra boken om Gustaf är Gustaf vuxen och har ett tillsynes välordnat liv, men han råkar ut för en rad tråkiga händelser, som får allvarliga konsekvenser för hans liv och hälsa. En spännande, tragisk, delvis rolig och gripande roman. Läs mer på Gustafs blogg.  Göran har forskat fram de huvudsakliga faktauppgifterna och jag har skrivit romantexten. Det har varit ett mycket roligt skrivarbete och en stor utmaning att göra en levande skildring av fakta ur arkiv, ge liv åt människorna som levde för två hundra år sedan, sätta sig in i deras liv och dåtidens levnadsvillkor.
 
           

  Här står Gustaf bredvid Sven Delblanc, Kerstin Ekman     
  m fl i Uppsala Stadsbiblioteks Upplandssamling. I fint
 sällskap alltså.

 Ett par av illustrationerna i böckerna om Gustaf
 
5. Tredje boken om Gustaf (2015, inte utgiven) . I Tredje boken om Gustaf, som utspelas under andra halvan av 1800-talet Enköpingstrakten, är Gustaf en åldrande man som gläds åt sina barnbarn. Enköping växer när järnvägen, stadshotellet och doktor Westerlund kommer till stan. Uppfinningar och rationaliseringar inom jordbruk, industri och kommunikationer gör att tillvaron förändras för människorna. Men Gustaf känner att tiden rinner ifrån honom. Han dras med privata bekymmer för hälsan och kärleken.
 
 
 
    
                                          
Vi har haft föredrag om de två första böckerna om Gustaf vid drygt 50 tillfällen hos föreningar, arkiv och bibliotek och deltagit i marknader och festivaler. Vi har också blivit intervjuade i SVT Uppland tre gånger.
Släktforskarmässan i Eskilstuna och litteraturfestivalen i Sigtuna var två tillfällen då vi berättade om böckerna om Gustaf. Alltid trevligt att träffa läsare och få kommentarer om boken. Vid årsmötena i Gustafsällskapet, nära Gustafs födelsedag den 6 juni varje år, gör vi ett studiebesök på någon plats i Gustafs fotspår. Häflinge, Strängnäs, Skillinge, Sneby och LItslenaby har vi besökt hittills  
 
Böckerna Gustaf  och Andra boken om Gustaf finns att köpa på Gestbloms bokhandel i Enköping, Söders bokhandel i Bålsta, Nibble Gårdsbutik, Enköpings Museum/Turistbyrå, Kromsta Lantbod, Karleby tingshus, nätbokhandlare eller av Göran och mig. De är på cirka 400 sidor, inbundna och kostar 250 kronor styck. Rabatt vid köp av minst 4 böcker. Omslaget är i akvarell och varje kapitel har en llustration. 
Läs mer om böckerna på Gustafs blogg.

 

6. Krönikor
Jag skriver sedan några år tillbaka krönikor i MHF Öst:s medlemstidning Trafiknyktert.nu, som ges ut i södra Sverige. De handlar om hur en vanlig trafikant ser på olika situationer i trafiken och är lättsamt skrivna, ofta med glimten i ögat, men med en allvarlig underton.
Här finns de senaste: http://www.trafiknyktert.nu/trafiknyktertnu/tidigare-nummer.aspx på sidan 6. Och här kommer några av de gamla:
 
 
 
 
 
 
 

Fortsätter skriva  Jag har fler böcker på gång:   
- "Flätorna" är arbetsnamnet på en modern roman om tre kvinnor på landsbygden, en bok som jag hoppas tar död på en del fördomar

- En kortare nutidsroman, arbetsnamn "Iskontakt", en typ av skröna, om en man som hamnar i knipa, efter knipa, efter knipa...

- En bok om min farmor Maja, baserad på släktforskningsrön, brev, dagböcker m m. 

Vi får se vad det blir av detta. Läs här på bloggen så kan du följa vad som händer. ............................................................................................................................................................................................................


7. Bilder från olika tillfällen

Det här är jag i olika åldrar.
image31         image32       image34      image6    
   image12        image17     
 
Foto:
Ateljé Johansson, B Johnson, K Andersson, Enköpings kommun, E Göthberg, S Sagström, G Källgården

8. Förtroendeuppdrag

Jag har sedan barndomen varit engagerad i olika föreningar och haft förtroendeuppdrag i föreningar och åt kommunala och statliga organ. Det är ett bra sätt att engagera sig i samhället, känna att man gör en insats för något bra och träffa andra likasinnade personer. Jag har avvecklat några föreningsuppdrag för att bland annat kunna skriva böcker. De här uppdragen har jag just nu:

Nämndeman
Sedan 1983 är jag nämndeman, först i Enköpings tingsrätt, sedan Uppsala tingsrätt och från 2016-01-01 nämndeman i Svea Hovrätt i Stockholm. Att vara nämndeman är ett uppdrag som jag tar på största allvar. Det är intressant att följa den juridiska processen, från åtal via rättegång till domslut.  Hur samhället fungerar på gott och ont visar sig väldigt tydligt i rättsprocessen. Den logiska förmågan kommer mycket till användning i nämndemannauppdraget, liksom konsten att lyssna och dra konsekvenser. Jag har hela tiden varit bland de yngre nämndemännen och antagligen tillfört något från min kategoris sätt att se på olika frågor. Därmed har jag förhoppningsvis gjort en insats för dem som kommit på kant med rättvisan och drabbats av lagens långa arm. För det kan vem som helst göra! Jag hoppas att jag alltid dömt rätt. Vi nämndemän behövs för att tillföra sunt förnuft i domstolarna, men en föryngring i kåren vore inte fel. Jag har ingått i en referensgrupp hos BRÅ (Brottsförebyggande rådet) som skulle ge nämndemäns syn på frågor om hur personer med annan etinisk bakgrund än svensk behandlas i domstolarna.

Sekreterare i Enköping-Håbo Nämndemannaförening har jag varit sedan 1986. Styrelsen anordnar olika utbildningsaktiviteter, studieresor och kulturaktiviteter för nämndemännen. Vi har en bra gemenskap i styrelsen och det är ett roligt uppdrag. Jag gör utskick, skriver protokoll, verksamhetsberättelser, fixar kaffe, ordnar föreläsare och kulturinslag  m  m . Enköping-Håbo Nämndemannaförening har en egen sida på Nämndemännens Riksförbunds hemsida. Jag har också varit ordförande i Nämndemännens Riksförbunds valberedning och var ombud vid NRF:s förbundskongress 2015. Se länken till höger.


image10

Sekreterare i Boglösa bygdegårdsförening 
Detta är det mest pratktiskt inriktade uppdrag jag har och roligt som motvikt mot övriga uppdrag. Allt från att skriva protokoll, skala potatis, lägga lappar i brevlådor till att skura golv och servera varmkorv ingår i uppdraget. Vi har en mycket trevlig styrelse, alla drar sitt strå till stacken och vi har en härlig stämning. Vi ordnar fester, marknader, kulturaktiviteter och fixar i bygdegården på olika sätt. Boglösa bygdegårdsförening värnar om möjligheten till samlingslokaler för gemenskap i bygden. Se mer på länken Bygdegårdarnas riksförbund till höger, där Boglösa bygdegårdsförening har en sida.
 
Runstensfadder
Riksantikvarieämbetet har faddrar för alla runstenar i Sverige. Jag är fadder för runstenen U785 som står mellan portarna till Tillinge kyrka. Den tvättar jag och putsar på och städar lite runt omkring. Ett trevligt uppdrag.


Ersättare i styrelsen för Jan Fridegårdsällskapet
Jag är ersättare i styrelsen för Jan Fridegårdssällskapet. Roligt, eftersom jag delvis gått i författaren Jan Fridegårds fotspår: Vi har båda bott i Tillinge och Boglösa, och jag bor nu i byn Gåde där han bodde som barn. Dessutom tycker jag mycket om hans böcker. Och så har vi ju det gemensamt att vi båda skrivit böcker.
 
Ersättare i styrelsen för Länsforskningsrådet i Uppsala län
Länsforskningsrådet i Uppsala Län är en förening för proffs- och amatörforskare och har till syfte att utöva ett samarbete mellan de båda grupperna och de arkiv och andra kunskapskällor som finns i länet. Jag är ny ersättare sedan senaste årsmötet och arbetet har inte börjat ännu.
 
Boglösa hembygdsförening, ledamot i Innehållsgruppen
I Boglösa håller vi på att göra en vandringsled som utgår från ett hällristningstätt område och fortsätter i en naturskön trakt. Ett projekt tillsammans med Upplandsstiftelsen, Naturskyddsföreningen och Enköpings kommun. Stigen passerar olika naturtyper, gamla grunder, hällristningar m m. Vi som ingår i innehållsgruppen tar fram texter till de skyltar som finns utefter stigen.  Syftet är att visa på hur det gamla bronsålderslandskapet har förändrats till det som finns nu i modern tid.

Tidigare förtroendeuppdrag 
Jag har tidigare varit ledare i IOGTs barnverksamhet och UNF (Ungdomens Nykterhetsförbund), ledamot och sekreterare i Centerns Ungdomsförbund, Centerns kommunkrets i Enköping, ledare och sekreterare i Vi Unga i Grillby, ersättare i Enecopia släktforskarförening, ersättare i Sydvästra Upplands kulturhistoriska förening, sekreterare i Gustafsällskapet, styrelseledamot i Studieförbundet Vuxenskolan, ledamot i valberedningar i Nämndemännens Riksförbund, Centerns distrikt i Uppsala län, Centerkretsen, Sydvästra Upplands kulturhistoriska förening och Boglösa Hembygdsförening. Ledare i studiecirklar i Studieförbundet Vuxenskolan har jag också varit, i engelska, English in Agriculture (engelska för lantbrukare), textning, kommunens verksamhet och om energifrågor. Jag har ingått i en referensgrupp hos BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Och så har jag varit valförrättare och ordförande i valdistrikt i Allmänna val och kyrkovalet. En hel del av dessa uppdrag har jag slutat med p g a tidsbrist, andra för att det kolliderar med mitt arbete.


9. Min familj

                                              
       

 

 

 

 Örjan, min man, är bonde, odlar spannmål och oljeväxter på vår gård i Gåde.

 image12

  


Sofia 35 -  slöjdlärare i Floda. Sofia är mamma till Abbe 5 år och Terje 4 år och ägnar stora delar av sin fritid åt stickning och sin sommarstuga.

Linnea 32 - lärare i Nacka. Linnea är gift med Lars och mamma till Lo 4 år och Oda 2 månader. Virkar gosedjur och syr barnkläder och säljer på nätet.

Emma 26 - webbredaktör på Statens Musikverk. Bor i Stockholm och sjunger i kör.

10. Mina intressen

                                                                                    

Skriva Jag tycker om att skriva: Böcker, dikter, rim och ramsor, limerickar, insändare, krönikor, protokoll, brev, resuméer, vykort, tal, föredrag, tipsrundor, gåtor, skyltar, broschyrer, valprogram, julklappsrim, notiser, tidningsreferat, kalligrafi, snabbtextning... Jag har skrivit en bok om min mor och hennes förfäder. Den heter Gunborg och finns i ett särskilt inlägg. 2010 kom den historiska romanen Gustaf ut, som jag skrivit ihop med Göran Källgården och 2013 kom Andra boken om Gustaf. Några andra böcker är påbörjade och blir kanske klara någon gång, en modern roman om kvinnor på landsbygden, en modern skröna och en bok om min farmor. Jag skriver krönikor i tidningen Trafiknyktert.nu, en tidning för MHF-medlemmar, ett mycket roligt uppdrag, där jag skriver hur en vanlig trafikant ser på frågor om trafik, bilar, nykterhet och kommunikation. 

Läsa  Jag läser mycket: Deckare, kärleksromaner, tidskrifter, tidningar, faktaböcker, listor, statistik. Och kartor - jag är lite kartnörd... Se boktips i ett särskilt inlägg. Men jag läser absolut inte bruksanvisningar, jag testar först tills något går sönder eller också tar jag till våld, sedan kan jag kolla hur man skulle ha gjort. ;-).

Värdelöst vetande och nörderier
 Jag ägnar mig åt  "värdelöst vetande " som: Ätten Bernadotte, Sveriges städer, blommor i Sverige, Platespotting (har nått målet efter 6 års letande efter bilnummer 1-999 i Sverige), högsta bilnummer i Sverige (just nu YGB204), namnsdagar i almanackan, landskapssymboler...

Statare Jag har kommit att intressera mig för och forska om statare som folkgrupp. De var jordbruksarbetatare och levde oftast under hårda förhållanden. Men de kunde konsten att ta vara på det lilla i tillvaron. Statarsystemet började vid mitten av 1700-talet och upphörde i Sverige 1945. Som mest omfattade det 10 % av befolkningen, i jordbrukstäta trakter, som i Enköping, var det mycket mer, upp till en tredjedel av befolkningen i vissa socknar. Det finns mycket litteratur om statare och i våra trakter finns spår av deras liv. Jag har haft några föredrag om det i olika föreningar.

Språk  Engelska, franska, tyska, latin, Esperanto, rövarspråket, fikonspråket, runor, teckenspråket, kroppsspråk, slang, dialekter, stenografi, lingvistik, fonetik, kontraster mellan olika gruppers språk - över huvud taget kommunikation mellan människor tycker jag är intressant. Spanska försökte jag lära mig med en snabbkurs en gång när jag skulle bo med en spanjorska i 14 dagar, men hon ville bara prata engelska, så jag fick ingen träning. Den enda mening jag minns är "Solteros no hay", som betyder "Det finns inga ungkarlar". Tveksam kunskap att bära med sig... Och så kan jag säga "öl" och fråga efter badrummet. Det kan ju vara mer nyttigt att kunna.

Ordlekar och frågetävlingar: Jeopardy (har skrivit frågor till programmet), På spåret, korsord, rebusar, Alfapet, Betapet,  Ordleken på nätet, Sudoku, Kakuro, schiffer, charader, limerickar, gåtor, ordvitsar, anagram, palindromer...

Släktforskning Spännande att leva sig in i hur mina förfäder har levt, vad de åt, hur de pratade, hur de klädde sig, vad de tänkte. Vilka är mina förfäder? Är jag släkt med folk som jag inte vet om? Vem var far till min farmor och vem var far till min morfar? Hur kunde min farmors morfar från Gränna veta att han skulle få jobb och bostad i Västmanland? Hur träffades min mormorsmor och mormorsfar? Detta ska jag fösöka ta reda på... Jag har också genom släktforskningen fått kontakt med tre halvkusiner som jag inte visste fanns. Det var en häftig upplevelse att träffa Curt, Bernt och Siv. Och så har jag träffat en avlägsen släkting som var trollkarl hos Cirkus Scott på 1950- och 60 talen. Inge Pedro hette han.

Samlingar Jag samlar på vykort från Enköpings kommun, gamla kokböcker, gem, krokar, roliga frågetävlingar och glada minnen. Gamla samlingar som jag slutat föröka är: Strykjärn, tändsticksaskar, böcker av Jan Fridegård, kryddburkar, trätulpaner och mässingsljusstakar

Föreningsliv:  Jag är medlem i flera föreningar och organisationer:
Boglösa Bygdegårdsförening
Boglösa Hembygdsförening
Centerpartiet i Enköpings kommun
Enecopia Släktforskarförening
Enköpings Kommuns Konstförening
Enköping-Håbo Nämndemannaförening
Enköping-Håbo Trädgårdssällskap
Föreningen mot Särskrivningar
Jan Fridegårdsällskapet
LRF Södra Trögd
Länsforskningsrådet i Uppsala Län
Melinska Stenografföreningen i Stockholm
Svea Hovrätts Nämndemannaförening
Svenska Esperantoförbundet
Sydvästra Upplands Kulturhistoriska Förening
Tillinge Hembygdsförening
Tjejjouren Hjärtrud
Vision
Läs mer om mina förtroendeuppdrag i ett särskilt inlägg.

Ordna och fixa Möblera om, göra om i trädgården, klistra in foton, flytta om i färgordning i garderoben, ställa böcker i bokhyllan i ny ordning, ordna pärmar, skriva listor,  ordna fester, och evenemang,  fixa tipsrundor och frågesporter.

Hantverk och konst Jag har testat hantverk som keramik, oljemålning, akvarellmålníng, marmorering, tovning, näverslöjd, halmslöjd, papperstillverkning, origami, kalligrafi, sömnad, broderi, vävning, stickning, decoupage m m. Jag tycker det är roligt att se på resultatet av andras konstnärliga förmåga på utställningar, marknader och i hantverksbutiker. Speciellt fascinerad är jag av återanvändning, nya saker man kan göra av material som betraktas som skräp..

Antikviteter
Gamla bruksföremål tycker jag är intressanta och använder dem gärna, kanske på annat sätt än vad de är avsedda för. Antikaffärer, Secondhandbutiker och loppmarknader är roliga platser för mig.

Trädgårdsskötsel Ja, skötsel och skötsel.....Jag tycker det är roligt att planera och plantera. Klippa gräs och vattna går också an. Rensa ogräs - njae. Men det är roligt när det är fint i trädgården. Jag vill gärna ha gamla kulturväxter i min trädgård, de är oftast tåliga. Och så tar jag hem fina växter från naturen, som ormbunkar, enar och örter. Jag började anlägga en rabatt med Sveriges alla landskapsväxter, men har nu övergivit projektet. Granen och eken skulle bli ganska stora och komma att dominera rabatten för mycket. Men det svåraste var näckrosen. 
 
Musik  och dans Jag tycker om musik, men har oftast prioriterat bort det intresset för annat. Rock och country gillar jag mest, men även storbandsjazz, skillingtryck, gospels, visor, irländsk musik och dansmusik. Sven-Ingvars, Björn Afzelius,  Elvis, Jerry Williams, Simon & Garfunkel, Tom Jones, Stefan Demert  m fl tycker jag om att lyssna till. 70-talsmusiken var bra, den dansar jag gärna till. Bugg är kul och gammeldans emellanåt, bra konditionstest.

Motion Cykelturer är roligt och skönt. Jag har gjort långa turer med min kompis Birgitta. Rundturer i Enköpings kommun, Åland runt, till Dunker i Södermanland och en längre resa på dressin på Inlandsbanan. När vi blir pensionärer planerar vi att cykla från Treriksröset till Trelleborg. Promenader också om jag har tid, gärna i skogen med svampkorgen. Birgitta och jag har gått de delar av Upplandsleden som går genom Enköpings och Håbo kommuner. Dans är roligt. Går sporadiskt på gym.

Vad jag INTE är intresserad av
  Bungyjump, fallskärmshoppning, ridning, åka Pariserhjul och Fritt Fall, karuseller och liknande, stå i kö, vänta, äta lever, spela Fia, spela "Gänget bygger koja", spela kubb (nya regler varje gång och jag fattar aldrig om jag ska eller inte ska träffa de olika trägubbarna och alla skriker om man gör fel), reda ut trassliga siffror, opereras, vara sjuk, dammsuga, hålla oförberedda tal, lära mig krångliga apparater, läsa bruksanvisningar, se på amerikanska TV-såpor.

 RSS 2.0